Varausehdot lyhyesti:

  • varausmaksu 30% maksetaan varausta tehdessä
  • loppumaksu 70% maksetaan kuukausi ennen loman alkamista
  • mahdolliset lisäpalvelut laskutetaan kuukausi ennen lomaa
  • jos loman alkuun on alle 8 viikkoa, loma maksetaan kerralla varausta tehdessä
  • maksutavat: pääsääntöisesti lasku, pikavarauksissa käteismaksu. Pankki/luottokortti eivät valitettavasti käy.
  • Emme vuokraa mökkejä syntymäpäivä- tai muihin juhliin alle 25-vuotiaille
  • mökeillä oleskelevien määrä ei saa ylittää käytössä olevien vuoteiden määrää
  • hinnat sisältävät alv 10 %

 

Varausehdot:

 

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan ja LomaLeivon mökit - Viola ja Kalevi Fredin - väliseen majoitusta tai muuta palvelutuotetta koskevaan sopimukseen. 

 

Sopimuksen syntyminen, varaaminen, maksuehdot ja maksaminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen ja maksanut varausmaksun. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

 

Loma varataan lähettämällä sähköpostia tai soittamalla. Varauksen tehdessä asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot ja majoitustuotteiden hinnat.

 

Lähetämme varaus- ja loppulaskut sekä lisätiedot sähköpostilla, pyydettäessä kirjeitse.

 

Varausmaksu on 30 % varauksen hinnasta ja se erääntyy maksettavaksi heti. Loppumaksu lisäpalveluineen erääntyy 30 vrk ennen varauksen alkamista.

 

Pidätämme oikeuden toimitusehtojen muutoksiin. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. 

 

Loman maksu tapahtuu pääsääntöisesti pankin kautta. Lähetämme laskut sähköpostin liitteenä. Pikavarauksissa käytämme käteismaksua.


 

Peruutukset

Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla os viola.fredin(a)gmail.com  Varaus- tai loppumaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruutusta. Yrityksellä on oikeus peruuttaa varaus, jos maksua ei ole suoritettu ajallaan.

 

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

-          viim 30 pv ennen varauksen alkamispv, palautetaan varausmaksun ylittävä osa

-          alle 30 päivää ennen varauksen alkamista, veloitetaan koko varauksen hinta.

 

Mikäli sopimus peruutetaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.

 

Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset esim. sairastapauksissa.

 

LomaLeivo ei vastaa vuokrauksen aikana asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ennalta arvaamattomasta esteestä (force majeure) tai muuten vastaavasta syystä esim. sähkökatkokset, luonnonilmiöt tai metsäneläimet, eikä myöskään sääolosuhteiden muutoksista vuokrauksen aikana.  Mikäli asiakkaan matka keskeytyy edellä mainituista syistä, vuokraaja ei ole velvollinen palauttamaan vuokramaksua.

 

Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Yrityksellä on oikeus keskeyttää varaus tai purkaa sopimus mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaistoimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

 

Yritys ilmoittaa viipymättä asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei voida toteuttaa.

 

Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille. Häiriöstä aiheutuneet kulut veloitetaan asiakkaalta.

 

Oleskelu lomakohteessa

Mökki on asiakkaan käytössä tulopäivänä klo 16 lähtöpäivään klo 12 ellei asiakkaan ja kohteen omistajan välillä ole muuta sovittu. Lomakohteen vuokraan sisältyy vapaa käyttöoikeus vain mökin tiedoissa ilmoitetulle enimmäismäärälle yöpyjiä. Lomakohteen varustus ja vuodepaikat käy ilmi lomakohteen kuvauksesta yrityksen nettisivuilla.

 

Tupakointi sisällä ja lemmikkien tuonti mökeille tai niiden pihapiiriin on kielletty.

 

Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaan on noudatettava vuokrakohteessa normaalia siisteystasoa ja pidettävä huolta irtaimistosta. Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän muuten antamia ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

 

Loppusiivous ei kuulu majoitushintaan. Asiakkaan laiminlyönnin vuoksi tarvittavasta siivouksesta ja mahdollisesta muusta vahingoista veloitetaan aiheutuneet kulut täysimääräisinä.

 

Asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

 

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

 

Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yritykselle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotta ne voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. 

 

Riidat ratkaistaan paikallisessa tuomioistuimessa.

 

Yhteystiedot                            

Viola ja Kalevi Fredin, LomaLeivon mökit

Harjunlahdentie 760, 41730 Kivisuo

Sähköposti: viola.fredin(a)gmail.com, puh: +358 40 7294134